Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. LOCUSTA S.C. Maria Góreczna, Tomasz Góreczny z siedzibą przy ul. Kościuszki 18/3 , 99-300 Kutno, tel: +48 502 372 811, e-mail: locusta@adres.pl.

2. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podst ar.6 RODO i w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją – zapytań ofertowych, wystawianie dokumentów, procesów reklamacyjnych, wysyłek towarów, procesów rekrutacyjnych, celach marketingowych i analitycznych. 

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień np. firmy kurierskie, transportowe, podwykonawcy, urzędy, operatorzy systemów płatności, kancelarie prawne, poczta. 

4. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. 

5. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.

6. Prawo do usunięcia danych:

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez P.P.H.U. LOCUSTA S.C. z wyjątkiem następujących sytuacji:

* otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.

* nieuregulowany dług wobec P.P.H.U.”MARCIN” Artur Tarczyński, niezależnie od metody płatności.

* Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dobrowolność podawania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia.

9. Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.